schema djg pic
ingesleten paadjes doen pijn; te sterk doet pijn: te veel licht, lawaai, te veel onzin, 
te veel smaak, te veel geur, ook te veel logica en zin:
alleen mooi is te verdragen/ precies mooi genoeg voor het moment verzacht
je voelt exact aan wat precies goed is
verwendag dus, zo’n migraine-dag!
 
Migraine kent, welgeteld, zeven voordelen:

1.

niet denken

Op een dag als gisteren denk ik niet rechtlijnig. Voor velen, heb ik geleerd, heet dat: niet denken.

Laatst tijdens een workshop ‘denk je grondig’ met volwassenen en kinderen kon ik niet scherp stellen, ik zag dubbel en scheef.

Ik wenste iedere deelnemer hetzelfde toe. Niet de pijn, wel een hoofd dat alleen associaties verdraagt: een web van woorden en plaatjes, geuren en klanken. Zonder overzicht, inzicht of doel.

2.

ontvankelijk

Je ruikt àlles. Iedere lichtstraal raakt je, en je voelt de geluiden je lichaam binnentrillen.

Niets ontgaat je.  En dat zonder dat je je er een oordeel over vormt. Alles komt binnen, zoals het binnenkomt.

3.

één ding tegelijk

Je bent zeer efficiënt. Op één gebied. Met alle aandacht die je hebt. Fenomenale aandacht, zonder doel, voor wat zich aandient.

4.

één contact tegelijk

Naast het contact met één ding, of het uitvoeren van één actie, heb je ook je totale aandacht voor die ene persoon met wie jij communiceert. Er is geen ander. Er is niets anders. Je doet, zonder te denken, dat ene, met die ene, met al jouw attentie.

5.

een vrij systeem

Waar hersens dag in dag uit, ieder uur en iedere seconde bezig zijn jou een coherent plaatje van de werkelijkheid voor te schotelen (dat was een kat, dus geen bewegende tafelpoot, dus je hoeft niet te schrikken/ Dat deed ik omdat ik trek had en geen geld bij me en hij heeft toch genoeg/ en zo verder en zo voort) heeft het migrainehoofd die behoefte helemaal niet. Geen systeem, chaos, verwarrend, vrij!

6.

energie

Een gigantische hoeveelheid energie circuleert binnen jouw lichaam als systeem. Van je oren diep naar binnen, van de achterkant van je ogen naar je voorhoofd. Van je nek naar de toppen van je tenen. Van je oorlelletjes naar je keel en rond het achterste randje van je schedel. En dan heb ik nog niets gezegd over de rest van je lichaam. En geweldige hoeveelheid energie, die je alle kanten van je lijf laat voelen, fenomenaal, zonder oordeel, volledig vrij.

en tenslotte:

7.

eenheid van je hele lijf

Je voelt de klanken, je ziet geuren, je ruikt schoonheid. Migraine zit niet alleen in je hoofd. Migraine zit in je linker grote teen, migraine zit in je maagstreek, migraine zit in de buis van Eustachius. Je voelt plekken van je lijf waarvan je je niet bewust was dat je ze had. Naast de ervaring van deze losse componenten, zijn de verbindingen tussen met name buik en hoofd en voeten direct voelbaar.

Ik zou bijna zeggen: probeer het eens..!

%d bloggers liken dit: