Wat niet gezien wordt, eet jou op.

Wat niet gezien wordt, eet jou op.

In de klas doet hij niets…., wat de leerkracht zou willen dat hij doet. Hij is of heel stil, en raakt geen pen aan, of hij zet de boel op stelten. Deze jongen heeft zich goed gewapend. Gewapend tegen de vijand. Hij heeft zichzelf goed verschansd. Kleine grote legeraanvoerder, in zijn fort.

Natuurlijk. Het is zijn redding, puur lijfbehoud. Helaas mogen we niet meer zien wie hij echt is…. Hij weet het zelf bijna niet meer ….

Ik heb met hem, en met inmiddels een héleboel andere strijdbare strijders, zijn fort verkend, zijn wapens verkend, en dat wat achter zijn schild en in zijn harnas verborgen ligt. Langzaam vond hij een weg naar buiten en een nieuwe zachtere en prettigere bescherming voor de binnenwereld. Langzaam en onzeker vond hij en vele kinderen met hem de eigen kracht en zachtheid terug.

Als hij, een stukje hij, er niet mag zijn van de buitenwereld, dan mag dit stukje er na een tijdje of soms op hetzelfde moment, niet meer zijn van het kind zelf. Het kind wapent zich en verdwijnt in zijn fort. Wat niet gezien wordt, is geheim. Wat niet gedeeld wordt, mag er niet zijn. Wat niet gezien wordt, eet jou op.

Welk stuk durf jij vandaag nog te zien van jouw leerling? Van jouw kind? Van jouzelf?

Wat laat jij vandaag van jouzelf zien?

 

Een ware strijder gebruikt zijn zwaard niet tégen de ander, maar vóór de weg van zichzelf naar buiten.

Hadewych, GRONDIG HB

 

De laatste trainingsgroepen van dit werkjaar starten komende week. Mensen op de wachtlijst krijgen komend werkjaar, na de zomervakantie, een plekje. In het nieuwe werkjaar na de zomervakantie is er weer ruimte in verschillende trainingsgroepen GRONDIG, in klas GRONDIG HB en in individuele HB-trajecten.

Weet je welkom! Je wordt gezien.

Hadewych Simonis is coach en trainer voor Gevoelige Denkers in Westland. Hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. In begeleidingstrajecten en trainingen werkt zij met hen, hun ouders en hun begeleiders aan grond onder de voeten. Zodat de Gevoelige Denker weer stevig staat!

Ja, je mag er zijn, maar houd wel even je mond!

Ja, je mag er zijn, maar houd wel even je mond!

Hoe dan? Waarom? Waar? Wanneer?

De eindeloze stroom vragen van dreumesen, peuters, en wat oudere ‘sponzen’ drijft ouders en anderen soms tot wanhoop. Wat moet ik ermee?

Hij loopt op het strand. Waar komt de wind vandaan? Waarom daar? Waaruit ontstaat die wind. Hoe draait ie dan? Hoe kan het dat er nog steeds zandkorrels hier liggen? Waarom komt de zee niet verder? Waar stopt het water met zakken door het zand? Je zegt dat dit nat zand is, maar zand is toch zand, en water is toch water, dan kan zand toch niet nat worden..?

Heb ik daar alle antwoorden op? Nee. Wil ik dat? Misschien. Wil deze vragensteller, zoons, de kinderen in de praktijk, in de clubs en trainingen, in de klas, dat? Misschien. Misschien verwachten ze dat: antwoorden. Misschien denken ze dat ze antwoorden willen.

En misschien willen ‘we’ eigenlijk wel iets anders….

Wat wil een kind met een vraag? Das de eerste beschouwing. Wat wil iemand met een vraag? Dat kan verschillende dingen zijn. De vrager wil dat je luistert. Hij wil dat je meekijkt in zijn wereld. Hij wil dat je er even helemaal voor hem bent. De vrager wil een inhoudelijk antwoord, zodat hij bijvoorbeeld verder kan op onderzoek.

Ik wil aandacht voor mijn zoektocht. Ik wil een oor, dat mij echt hoort. Ik wil oog voor wie ik ben. Want… ik bèn mijn zoektocht. Ik kan mijn denkwijze niet loskoppelen van wie ik ben.

Ja, je mag er zijn, maar houd nu wel even je mond.

Vraagt mijn onderzoeker iets van mij, van zijn opvoeders, van zijn leermeesters? Nee, hij vraagt helemaal niets. Hij vraagt dat ik er zó ben dat hij er kan zijn. En ja, daar is ruimte voor nodig, en tijd en aandacht.

Niets zo leuk, en zo echt samen, als samen op onderzoek! Rara hoe zit dat?

 

Ervaren hoe je ook contact kan maken met de leefwereld van je gevoelig denkende kind? Weet je welkom!

Hadewych Simonis is coach en trainer voor Gevoelige Denkers in Monster.  In individuele begeleidingstrajecten en groepstrainingen werkt zij met kinderen, en hun ouders en begeleiders aan grond onder de voeten. Zodat de Gevoelige Denker weer stevig staat!

Voorbeelden komen uit mijn werk met kinderen en opvoeders in praktijk GRONDIG, uit club GRONDIG HB, trainingen Rots & Water -HB, en coachtrajecten van ouders en kinderen. Overeenkomsten berusten niet op toeval. Wat ik beschrijf is menselijk, en zien we dagelijks terug in ons leven van alledag. In de praktijk en daarbuiten.